ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
9
12
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
6
15
21
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
43
37
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
52
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...