ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองซอน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
17
18
35
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
4
11
15
1
ป.4
19
6
25
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
65
56
121
6
ม.1
15
6
21
1
ม.2
10
15
25
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
36
29
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
103
221
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...