ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
14
5
19
1
รวม อบ.
19
9
28
2
ป.1
14
7
21
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
13
5
18
1
ป.5
8
15
23
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
53
42
95
6
ม.1
17
11
28
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
15
6
21
1
รวมมัธยมต้น
40
25
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
76
188
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...