ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
12
3
15
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
0
3
3
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
29
29
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
32
73
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...