ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
5
11
16
1
รวม อบ.
7
14
21
2
ป.1
1
1
2
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
1
6
7
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
22
26
48
6
ม.1
3
6
9
1
ม.2
6
4
10
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
18
19
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
59
106
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...