ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
12
3
15
1
ป.4
3
12
15
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
5
14
19
1
รวมประถม
46
53
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
64
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...