ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
7
9
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
13
15
28
2
ป.1
15
7
22
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
5
13
18
1
ป.5
8
15
23
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
63
62
125
6
ม.1
7
1
8
1
ม.2
1
6
7
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
14
10
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
87
177
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...