ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
14
7
21
1
รวม อบ.
26
14
40
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
5
12
17
1
ป.4
6
13
19
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
56
61
117
6
ม.1
1
6
7
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
17
16
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
91
190
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...