ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
30
31
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
43
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...