ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
19
20
39
2
ป.1
10
15
25
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
11
15
26
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
15
12
27
1
รวมประถม
62
66
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
86
167
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...