ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
1
8
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
19
10
29
2
ป.1
9
12
21
1
ป.2
11
15
26
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
11
14
25
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
57
63
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
73
149
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...