ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจานโนนสูง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
21
15
36
2
ป.1
10
14
24
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
55
51
106
6
ม.1
20
10
30
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
15
10
25
1
รวมมัธยมต้น
43
26
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
92
211
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...