ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
3
2
5
1
ป.1
3
0
3
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
0
4
4
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
12
9
21
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15
11
26
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...