ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
10
18
1
อบ.2
8
1
9
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
21
13
34
3
ป.1
0
0
0
0
ป.2
2
0
2
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
6
1
7
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
0
1
1
1
รวมประถม
11
6
17
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
19
51
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...