ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
8
12
20
3
ป.1
7
2
9
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
28
23
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
35
71
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...