ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
13
12
25
3
ป.1
3
2
5
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
28
19
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
31
72
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...