ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
11
4
15
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
16
21
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
25
52
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...