ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
16
11
27
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
14
5
19
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
60
43
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
54
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...