ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
18
11
29
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
41
40
81
6
ม.1
8
7
15
1
ม.2
10
12
22
1
ม.3
15
4
19
1
รวมมัธยมต้น
33
23
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
74
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...