ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
20
18
38
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
34
30
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
48
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...