ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองล่าม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
13
4
17
2
ป.1
5
2
7
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
27
22
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
26
66
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...