ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
18
15
33
1
รวม อบ.
30
24
54
2
ป.1
15
13
28
1
ป.2
22
8
30
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
19
13
32
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
89
64
153
6
ม.1
7
12
19
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
14
7
21
1
รวมมัธยมต้น
29
29
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
117
265
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...