ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
8
23
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
27
16
43
2
ป.1
15
12
27
1
ป.2
15
13
28
1
ป.3
21
8
29
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
19
13
32
1
รวมประถม
89
69
158
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
6
12
18
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
25
28
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
113
254
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...