ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
15
26
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
17
22
39
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
14
12
26
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
56
54
110
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
4
14
18
1
ม.3
4
4
8
1
รวมมัธยมต้น
14
21
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
97
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...