ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวช้าง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
16
9
25
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
38
27
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
36
90
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...