ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
5
21
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
20
14
34
2
ป.1
8
13
21
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
38
50
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
64
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...