ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
25
16
41
2
ป.1
11
3
14
1
ป.2
15
7
22
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
6
15
21
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
59
57
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
73
157
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...