ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
22
13
35
2
ป.1
15
9
24
1
ป.2
12
4
16
1
ป.3
15
7
22
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
9
13
22
1
ป.6
6
16
22
1
รวมประถม
67
60
127
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
73
162
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...