ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
19
21
40
2
ป.1
16
10
26
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
13
4
17
1
รวมประถม
64
43
107
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
22
21
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
85
190
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...