ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแหน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
22
13
35
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
5
12
17
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
61
55
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
68
151
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...