ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแหน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
6
20
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
24
12
36
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
15
8
23
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
68
60
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
72
164
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...