ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
17
18
35
1
รวม อบ.
27
28
55
2
ป.1
5
11
16
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
18
9
27
1
รวมประถม
71
57
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
85
183
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...