ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
17
31
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
23
28
51
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
62
57
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
85
170
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...