ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
9
10
19
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
10
3
13
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
35
36
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
46
90
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...