ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชื่นชม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
12
17
29
1
รวม อบ.
27
25
52
3
ป.1
14
14
28
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
14
14
28
1
รวมประถม
76
63
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
88
191
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...