ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชื่นชม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
20
20
40
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
76
61
137
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
81
177
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...