ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
0
4
1
อบ.2
15
7
22
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
24
13
37
3
ป.1
9
7
16
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
56
65
121
6
ม.1
15
13
28
1
ม.2
16
20
36
2
ม.3
15
10
25
1
รวมมัธยมต้น
46
43
89
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
121
247
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...