ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
17
4
21
1
รวม อบ.
24
9
33
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
6
12
18
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
47
55
102
6
ม.1
10
12
22
1
ม.2
13
12
25
1
ม.3
16
21
37
1
รวมมัธยมต้น
39
45
84
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
109
219
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...