ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนทัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
6
8
14
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
0
4
4
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
28
21
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
29
63
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...