ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
12
5
17
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
5
13
18
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
46
47
93
6
ม.1
8
10
18
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
11
12
23
1
รวมมัธยมต้น
30
30
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
91
182
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...