ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
23
14
37
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
4
14
18
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
42
59
101
6
ม.1
9
7
16
1
ม.2
14
11
25
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
34
25
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
98
197
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...