ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกระบากวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
19
20
39
2
ป.1
10
13
23
1
ป.2
16
7
23
1
ป.3
14
6
20
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
16
4
20
1
ป.6
15
6
21
1
รวมประถม
78
44
122
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
14
11
25
1
ม.3
5
9
14
1
รวมมัธยมต้น
26
28
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
92
215
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...