ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านส้มกบ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
12
8
20
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
10
2
12
1
ป.4
3
8
11
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
1
4
5
1
รวมประถม
36
30
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
38
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...