ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านส้มกบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
9
8
17
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
11
2
13
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
41
28
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
36
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...