ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
12
14
26
2
ป.1
2
12
14
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
4
10
14
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
35
49
84
6
ม.1
5
11
16
1
ม.2
9
4
13
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
24
23
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
86
157
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...