ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
106
107
213
6
ม.2
108
115
223
6
ม.3
88
108
196
6
รวมมัธยมต้น
302
330
632
18
ม.4
71
113
184
5
ม.5
78
106
184
5
ม.6
63
110
173
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
212
329
541
15
รวมทั้งหมด
514
659
1,173
33
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...