ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
13
27
1
อบ.2
28
32
60
2
อบ.3
26
24
50
2
รวม อบ.
68
69
137
5
ป.1
40
46
86
3
ป.2
42
30
72
3
ป.3
44
34
78
3
ป.4
34
27
61
2
ป.5
27
28
55
2
ป.6
28
36
64
2
รวมประถม
215
201
416
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
283
270
553
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...