ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
11
29
2
อบ.3
13
16
29
2
รวม อบ.
31
27
58
4
ป.1
23
29
52
2
ป.2
39
30
69
3
ป.3
42
34
76
3
ป.4
42
31
73
3
ป.5
41
45
86
3
ป.6
43
52
95
3
รวมประถม
230
221
451
17
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
261
248
509
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...