ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ายาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
6
3
9
2
ป.1
9
3
12
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
10
1
11
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
48
23
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
26
80
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...