ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
9
13
22
1
รวม อบ.
20
20
40
2
ป.1
12
12
24
1
ป.2
19
9
28
1
ป.3
20
11
31
1
ป.4
4
18
22
1
ป.5
16
17
33
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
87
81
168
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
101
208
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...