ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
7
10
17
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
54
50
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
60
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...