ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
5
10
15
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
14
9
23
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
57
45
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
55
117
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...