ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
11
6
17
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
12
2
14
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
47
34
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
40
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...