ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
15
32
2
อบ.3
12
14
26
2
รวม อบ.
29
29
58
4
ป.1
11
14
25
2
ป.2
18
22
40
2
ป.3
18
13
31
2
ป.4
11
16
27
1
ป.5
17
16
33
1
ป.6
15
12
27
1
รวมประถม
90
93
183
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
122
241
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...