ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
16
29
2
อบ.3
16
16
32
2
รวม อบ.
29
32
61
4
ป.1
19
24
43
2
ป.2
25
16
41
2
ป.3
9
19
28
1
ป.4
17
16
33
1
ป.5
15
11
26
2
ป.6
19
20
39
2
รวมประถม
104
106
210
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
138
271
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...