ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
20
33
2
อบ.3
14
15
29
2
รวม อบ.
27
35
62
4
ป.1
24
25
49
2
ป.2
22
18
40
2
ป.3
17
19
36
2
ป.4
34
32
66
2
ป.5
21
24
45
2
ป.6
22
17
39
2
รวมประถม
140
135
275
12
ม.1
27
23
50
2
ม.2
26
29
55
1
ม.3
18
16
34
1
รวมมัธยมต้น
71
68
139
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
238
238
476
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...