ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
21
10
31
1
รวม อบ.
28
18
46
2
ป.1
11
15
26
1
ป.2
5
13
18
1
ป.3
14
14
28
1
ป.4
18
10
28
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
68
77
145
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
95
191
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...