ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
6
10
16
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
1
2
3
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
31
23
54
6
ม.1
12
6
18
1
ม.2
4
7
11
1
ม.3
8
4
12
1
รวมมัธยมต้น
24
17
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
50
111
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...