ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
0
9
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
16
8
24
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
9
19
28
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
59
68
127
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
13
3
16
1
ม.3
8
4
12
1
รวมมัธยมต้น
24
12
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
88
187
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...