ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนจาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
2
8
10
1
ป.4
11
4
15
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
30
31
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
42
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...