ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
16
9
25
1
รวม อบ.
26
18
44
2
ป.1
17
8
25
1
ป.2
10
17
27
1
ป.3
17
14
31
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
18
13
31
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
88
80
168
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
7
13
20
1
รวมมัธยมต้น
26
24
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
122
262
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...