ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
7
12
19
2
ป.1
13
5
18
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
44
29
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
41
92
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...