ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรคามสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
7
12
19
2
ป.1
1
4
5
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
19
30
49
6
ม.1
5
8
13
1
ม.2
0
2
2
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
10
14
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
56
92
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...